/Files/images/a_5b27b18d.jpgІІ Молодша група

"Сонечко"

Вихователі:

Єремейчук Юлія Іванівна

Довгаль Юлія Володимирівна

Помічник вихователя

Єремейчук Любов Іванівна

/Files/images/DSC_0010.jpg

Фізкультурні хвилинки на заняттях

Перші ознаки втоми з’являються в дітей:
середньої групи – на 7-8-й хвилині заняття;
старшої групи – на 10-12-й хвилині заняття;
підготовчої групи – на 10-12-й хвилині заняття.
Основні ознаки втоми такі:
гальмування щойно сформованих умінь;
порушення координації дрібних рухів, їх уповільненість;
часта і тривала неуважність;
примітивні маніпуляції (пересування, кидання предметів, постукування ними об стіл тощо);
поява автоматичних рухів, які вже давно не проявлялися (ссання пальців, розгойдування на стільці);
позіхання, сонливість;
впадання в „дивлюся й не бачу”, „слухаю й не чую”.
Найкращій спосіб запобігти втоми – виконання фізичних вправ. Саме тому в дошкільних закладах, починаючи із середньої групи, практикується щоденне проведення фізкультхвилинок.До комплексу фізкультхвилинки має входити не менше 3-4 вправ, кожна з яких повторюється 4-6 разів. Загальна тривалість фізкультхвилинки не має перевищувати одну-дві хвилини.
Основні вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок:
вправи мають бути добре знайомі дітям, простими за структурою, цікавими за змістом та зручними для виконання на обмеженій площі;
комплекс обов’язково має включати вправи, що впливають на великі групи м’язів та сприяють поліпшенню функціональної діяльності всіх органів (вправи для рук і плечового пояса: потягування-випрямлення хребта з обов’язковим підніманням голови вгору);
вправи для розширення грудної клітки – руки вгору, до плечей, перед собою; для тулуба – нахили чи повороти; для ніг – присідання, підстрибування (біг на місц
Відомо що позитивні емоції добре впливають на регуляцію діяльності і).всіх внутрішніх органів, сприяють підвищенню тонусу кори головного мозку, спонукають до активної діяльності.
Під час фізкультхвилинки слід акцентувати увагу дітей на якості виконання кожного руху для підвищення його фізичного ефекту.
Не варто на довго відривати дітей від роботи, якщо вони нею захоплені. запропонуйте лише 1-2 вправи на випрямлення постави, які малюки можуть виконати сидячи на стільці.

Заняття. Яким воно може бути?

OFF
Традиційно науковці виділяють три форми навчання: навчання у процесі повсякденного життя, заняття за вибором дітей та обов’язкові (спеціальні) заняття. В умовах дошкільного навчального закладу усталеною формою організації навчання є заняття. До них відносимо: пропедевтичні, або вступні, заняття (заняття — «занурення»); заняття з поглиблення знань; заняття із систематизації й узагальнення знань; заняття з контролю за знаннями, вміннями і навичками. Характер комунікативної взаємодії педагога з дітьми є підставою для поділу занять на чотири типи:
 • Фронтальні;
 • Групові;
 • Індивідуально-групові;
 • Індивідуальні.
Залежно від обраного напрямку роботи, діяльності дітей та розділу програми виділяють такі види занять (за К.Л.Крутій):
 • Комплексні;
 • Тематичні;
 • Комбіновані;
 • Домінантні;
 • Сюжетно-динамічні;
 • Інтегровані.
Комплексні заняття проводяться починаючи з молодшого віку. Заняття складається з декількох взаємопов’язаних між собою частин, які підкоряються єдиній меті, доповнюють одна одну, складають єдине ціле. Як правило, матеріал до комплексного заняття добирається з одного розділу програми. Так, розділ «Розвиток мовлення» має складові: звукова культура мовлення, лексика, граматика, зв’язне мовлення. Залежно від мети заняття, можуть бути дібрані такі складові: лексика, звукова культура мовлення, зв’язне мовлення.
Тематичне заняття планується, починаючи з молодшого дошкільного віку. Так, якщо ми розглядаємо розділ «Розвиток мовлення», то впродовж трьох тижнів вирішувалися завдання зі всіх складових: фонетика, лексика, граматика, зв’язне мовлення. Отже, логічно, що на четвертому тижні місяця можна провести тематичне заняття з лексики або граматики, фонетики. Тоді все заняття буде підпорядковане тільки одній меті: вихованню звукової культури мовлення або формуванню граматично правильного мовлення тощо.
Комбіноване заняття складається з декількох частин (частіше за все — з двох), майже не пов’язаних між собою. Слід зазначити, що можуть також комбінуватися різні види діяльності дітей. Проте слід пам’ятати, що до кожної частини комбінованого заняття повинні висуватися завдання, які вирішуються впродовж заняття.
Домінантне заняття будується на основі комбінованого, коли вихователь приділяє увагу якомусь питанню, проблемі, розділу, тобто робиться акцент тільки на одному (будь-якому) виді діяльності з дітьми (цей вид домінує). Інші види діяльності виступають як допоміжні. Домінантні заняття можуть мати тему та сюжет. Домінанта — від італійської, буквально «панівний», тобто домінуюча ідея, головна ознака чого-небудь.
Сюжетно-динамічні заняття частіше за все проводяться в ігровій формі, характеризуються тим, що виконання дитиною (або дорослим) будь-яких дій підпорядковано визначеному сюжетові — казковому або запозиченому із довкілля.
Інтегровані заняття найбільш поширені в практиці роботи дошкільних закладів освіти. Проте й непорозумінь і плутанини щодо визначення цього виду заняття — забагато. З’ясуємо, що «інтеграція» — від латинської — відновлення; — суцільний. Інтегрованим є таке заняття, яке має за мету синтез змісту (способів пізнання) з декількох тем, розділів програми або видів діяльності навколо однієї теми, тобто правильніше визначити, що це серія (цикл, система) занять, проведення яких зумовлено пошуками шляхів формування у дитини цілісного світогляду, який важко розвивати в умовах предметної системи навчання.
Заняття-проект педагогічна технологія, яка орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на використання та надбання нових. Основа проекту — проблемно-пошукова ситуація. Обов’язкові ознаки проекту — наявність мети, обмеженість у часі, неповторність, унікальність, обмеженість ресурсів, дитяча самостійність, співтворчість дітей та дорослих, застосування практичних знань.
Міні-заняття не потребують залучення всієї групи вихованців, вони зорієнтовані на невелику підгрупу дітей, які проявили інтерес до конкретного виду діяльності (індивідуально-груповий спосіб організації). Протягом дня можна провести кілька таких занять.

/Files/images/DSC_0418.JPG

/Files/images/DSC_0419.JPG/Files/images/DSC_0079.JPG

/Files/images/DSC_0415.JPG

/Files/images/DSC_0414.jpg

/Files/images/DSC_0081.JPG

/Files/images/_MG_0476+.jpg2021

Кiлькiсть переглядiв: 1088

Коментарi

 • Retloyapy

  2018-02-09 18:31:09

  Levitra Toscana [url=http://cheapciali.com]cialis[/url] Propecia Drug Interactions Eva Pills Levitra...